CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
SIECI
Lokalne, Internet oraz związany z nimi sprzęt sieciowy
BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczanie sieci komputerowych, sprzętu biurowego i poczty elektronicznej
EDUKACJA
Usługi związane z szeroko pojętą edukacją
BIURO
Aplikacje biurowe, sprzęt komputerowy i peryferia
OBECNIE Uczelniany Ośrodek Informatyczny świadczy usługi dla przeszło 13 000 użytkowników. Zarządzamy siecią komputerową na którą składa się przeszło 140 przełączników, umiejscowionych w ponad 50 punktach dystrybucyjnych oraz ponad 30 sieci lokalnych w przeszło 25 budynkach na terenie całego miasta. Połączenia pomiędzy sieciami zapewnia 25 routerów, a świadczone usługi sieciowe, webowe i aplikacyjne ponad 35 serwerów. 

2008 r.

Styczeń: Nowa organizacja i szata graficzna strony WWW Uczelni z wyraźnym jej podziałem dla konkretnych odbiorców jej treści:

  • Uczelnia - ogólne informacje dotyczące całej Uczelni,
  • Student - informacje skierowane bezpośrednio do studentów,
  • Pracownik - strona intranetowa, dostępna tylko dla pracowników PO (logowanie),
  • Rekrutacja - serwis informacyjny skierowany do wszystkich zainteresowanych studiowaniem na naszej Uczelni.

Marzec: uruchomienie szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla II Kampusu PO.

Rozmowy z operatorem sieci MAN Opole (Centrum Informatyczne Uniwersytetu Opolskiego) związane z uruchomieniem łącza trwały od listopada 2007r. Ze względu na wiele ograniczeń zdecydowano, że II Kampus podłączony zostanie dedykowanym łączem radiowym. Łącze to jest podobne do stosowanych przez operatorów telefonii komórkowej łączy pomiędzy stacjami bazowymi. Zestawione jest pomiędzy Collegium Maius przy pl. Kopernika, a budynkiem nr 7 na ul. Prószkowskiej. Do zestawienia łącza użyto sprzętu firmy Harris Stratex - Eclipse Connect pracującego w paśmie 32GHz, które zapewnia prędkość 40Mbit/s na odległości ok 2,24km. Jest to dziesięciokrotnie większą przepustowość niż dotychczasowe łącze DSL dostarczane przez Telekomunikacje Polską. Dzięki niemu II Kampus jest bezpośrednio podłączony do sieci MAN Opola i sieci Pionier.

2007 r.

Uczelniany Ośrodek Informatyczny organizował, pierwszy, w Łączniku centralny punkt rekrutacyjny.

Połączył w jedną sieć logiczną wszystkie lokalne sieci dziekanatów Uczelni przy pomocy tuneli VPN Site-To-Site, dokonując ich jednoczesnej przebudowy i ujednolicenia stosowanych rozwiązań programowych na komputerach i serwerach dziekanatowych.

Rozpoczął pracę nad modernizacją lokalnych sieci komputerowych wszystkich głównych jednostek organizacyjnych Uczelni polegającej na wymianie i standaryzacji urządzeń sieciowych, wprowadzenia w nich jednolitego systemu adresacji, nazewnictwa komputerów oraz zwiększeniem bezpieczeństwa.

Wdrożył Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), która dodatkowo pełni również funkcję karty bibliotecznej. Do wydania ELS została powołana w strukturze UOI nowa jednostka - Centrum Personalizacji Druków (CPD). CPD wydało pierwsze legitymacje w październiku 2007 roku (w pierwszej kolejności dla studentów I roku). Do końca 2007r. CPD spersonalizowało i przygotowało do wydania studentom ok 6 tys. szt. nowych legitymacji.

Pod koniec 2007r,. rozpoczęły się prace, związane ze zmianą szaty graficznej i reorganizacją zawartości głównej strony Uczelni, a także, przy udziale Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego, prace związane z podłączeniem II kampusu PO do sieci MAN Opole.

2006 r. Rok 2006 to początek dużych zmian w Ośrodku. W tym roku rozpoczął się zarówno jego generalny remont polegający na wymienianie całej instalacji elektrycznej oraz przebudowie pomieszczeń, którego ostatnim etapem była rozbudowa serwerowni (która oprócz nowego zasilania, zyskała 3 nowe szafy serwerowe oraz 2 nowe klimatyzatory dzięki którym, łączna moc chłodnicza ich wszystkich przekroczyła 20kW), jak również był to początek inwestycji sprzętowych. Pod koniec 2006r. zostało wdrożone sprzętowe rozwiązanie do filtrowania niechcianych wiadomości (SPAM). Od końca 2006r. sukcesywnie były kupowane nowe, wydajne serwery firmy DELL z serii 800, 1900, oraz 2900, routery (Cisco, Juniper, Netgear), a także urządzenia sieciowe (HP, Netgear).
2000 r.

Pionier - Sieci Optyczne: W 2000r zakończona została inwestycja budowy Miejskiej Sieci Komputerowej w Opolu. Miejska Sieć Komputerowa (ang. MAN - Metropolitan Area Network) w Opolu tworzona była od 1994r. i finansowana przez Komitet Badań Naukowych.

MAN Opole obejmuje światłowodowe połączenia obiektów Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Śląskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta, odpowiada również za połączenia zewnętrzne z siecią Internet. Główny jej węzeł mieści się w Centrum Informatycznym Uniwersytetu Opolskiego, natomiast w UOI znajduje się główny węzeł Politechniki Opolskiej. W 2000 roku Politechnika Opolska posiadała w tej sieci 5 węzłów zlokalizowanych na Wydziałach: Mechanicznym, Elektrotechniki i Automatyki, Budownictwa, Zarządzania i w Instytucie Matematyki, Fizyki i Chemii. W 2001 roku środowisko Opolskie reprezentowane przez Uniwersytet Opolski przystąpiło do realizacji projektu "Pionier" - Sieci Optyczne. W latach 2001-2002 baza sprzętowa ośrodka powiększyła się o nowy serwer IBM RS/6000 oraz urządzenia sieciowe firmy Cisco i AlliedTelesyn umożliwiające zastosowanie technologii Giga Ethernet. We wrześniu 2006r. roku, dzięki inwestycjom prowadzonym przez konsorcjum Pionier, Uniwersytet Opolski, a także naszą uczelnię uzyskaliśmy dostęp do sieci MAN Opole i sieci Internet o przepustowości 10Gb/s. Ze strony UOI przepustowość na takim poziomie zapewniło zakupione już w 2005r. urządzenie sieciowe firmy Cisco Catalyst 4506 z modułem WS-X5416-10GE.

1973 r.

Uczelniany Ośrodek Informatyczny (UOI), jako samodzielna jednostka organizacyjna, powstał w 1973r wówczas pod nazwą Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ETO). Początkowo pracował w oparciu o maszynę cyfrową ODRA-1204. W 1988r został wyposażony w minikomputer SM 52-11M1 produkcji czechosłowackiej pracujący w trybie wielodostępowym pod systemem operacyjnym DOS RV-V3.

Maszyna cyfrowa ODRA-1204
Był to komputer wzorowany na rodzinie komputerów DPP-11 oraz VAX-11 wytwarzanych przez firmę Digital Equipment Co. z USA. Przy Ośrodku uruchomione zostały dwie sale dydaktyczne: pierwsza wyposażona w 6 terminali minikomputera SM 52-11.M1, druga w 6 stanowisk mikrokomputerowych IBM-PC.

Przez szereg lat Ośrodek był jedyną jednostką Uczelni świadczącą usługi w zakresie cyfrowej techniki obliczeniowej studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym wszystkich instytutów i studiów. Prace świadczone przez Ośrodek obejmowały programowanie, obliczenia numeryczne, doradztwo w zakresie stosowania metod numerycznych, wykorzystania posiadanego oprogramowania i sprzętu informatycznego oraz wdrażania systemów informatycznych.

Profil działalności Ośrodka zaczął się zmieniać wraz z pojawieniem się w Polsce na początku lat 90-tych rozległych sieci komputerowych. Na bazie KASK (Krajowa Akademicka Sieć Komputerowa) uruchomiona została sieć PLEARN z ośmioma węzłami regionalnymi. Wyższa Szkoła Inżynierska za pośrednictwem UOI uzyskała dostęp do tej sieci za pomocą węzła znajdującego się w Centrum Obliczeniowym Politechniki Wrocławskiej. Nasz adres e-mail był następujący: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Transmisja odbywała się przy użyciu modemu 1200 i linii komutowanych. W 1993r w Opolu powstał lokalny węzeł sieci NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). Od tego momentu rozpoczęła się zmiana profilu Ośrodka i ewolucja w kierunku stworzenia centrum komputerowo-sieciowego.

W następnym roku zainstalowany został w UOI pierwszy serwer Internetu, komputer firmy Sun o adresie sieciowym ss5.wsi.opole.pl. Przez kilka lat był on głównym serwerem pocztowym naszej Uczelni. W kolejnych latach zasoby sprzętowe powiększyły się o dwa następne serwery firmy Sun: SPARCServer1000 i SPARCServer1000E. Ten ostatni przez pewien czas pełnił rolę głównego serwera sieci MAN w Opolu.